2018-07-02

ციფრული ლაბორატორია

 

1.      პროექტისდასახელება: ციფრული ლაბორატორია

განხორციელებისადგილი: თბილისი

გუნდისწევრები:  ნინო ლორთქიფანიძე (34 წლის); ანა ლორთქიფანიძე (25 წლის)

პროექტისშესახებ:  პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში, ციფრული სკანერის მეშვეობით პაციენტებისთვის მორფოლოგიური დიაგნოზის დასმას და მეორადი აზრის მოსმენას, მსოფლიოში ცნობილი, წარმატებული კლინიკების და დიაგნოზტიკური ცენტრების ექიმებთან  ერთად. ციფრულ ლაბორატორიაში განხორციელდება, როგორც ბიო ასევე იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები.

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  86,000ლარი

პროექტისჯამური  ბიუჯეტი: 114,500 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016