2017-02-17

ხის მერქნის ზედაპირის დაფარვა პოლიმერული მასალით ელექტრო-სტატიკური მეთოდით

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია ინოვაციური ტექნოლოგიის დანერგვით საქართველოში ინოვაციური ხის მასალის ზედაპირის წარმოება მისი პოლიმერული მასალით დაფარვის გზით, რომელიც გამოიყენება ავეჯის და არქიტექტურის ინდუსტრიისთვის

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: გიორგი გაგნიძე - 35 წლის, კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი; ნიკა ქოიავა - 35 წლის, ბრემენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 105 500 ლარი

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 93 500 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016