2017-01-27

ღვინომასალის გადამამუშავებელი ნაკადური ტიპის მობილური დანადგარი

პროექტის შესახებ: პროექტი გულისხმობს ღვინომასალის გადამამუშავებელი ნაკადური ტიპის მობილური დანადგარი შექმნას, რომელიც ინოვაციური ტექნოლოგიების წყალობით ახდენს დანახარჯების შემცირებას და ავტომატიზირებული სისტემის მეშვეობით უმაღლესი ხარისხის პროდუქტის მიღებას ხდის შესაძლებელს

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: რევაზ ტაბატაძე (29 წლის, ბიზნესის ადმინისტრირების სპეციალისტი, მერიის საფინანსო სამსახურის ანალიტიკური განყოფილების სპეციალისტი), გოჩა სიხარულიძე (51 წლის, ავტოინჟინერი, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის შიდა წვის ძრავის კათედრის სპეციალისტი)

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 50 000 ლარი.
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 45 000 ლარი.

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016