2017-01-27

ფეხსაცმლის კალაპოტების წარმოება

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია თანამედროვე დანადგარების დახმარებით ფეხსაცმლის კალაპოტების დამზადება, აღნიშნული ინოვაციური მიდგომით შესაძლებელი გახდება ბაზარზე ფასების უცვლელად მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიღება და რეალიზაცია

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: ლაშა გარუჩავა (39 წლის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. ფეხსაცმლის სამკერვალო საამქროს მფლობელი)

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 100 000 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 90 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016