2017-01-27

სივრცის დამზოგავი ავეჯის წარმოება

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია აწარმოოს სივრცის დამზოგავი ავეჯი. კომპანია მომხმარებლებს შეთავაზებს ინოვაციურ, მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინტერესებსა და სურვილებზე მორგებულ პროდუქციას. კომპანია სრულად იქნება ფოკუსირებული სივრცის დამზოგავი ავეჯის წარმოებაზე.

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: ირაკლი აბულაძე (26 წლის, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. მუშაობს აუდიტორულ კომპანიაში უფროს აუდიტორად)  ლაშა სურგულაძე, (26 წლის, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. მუშაობს აუდიტორულ კომპანიაში უფროს აუდიტორად)  გიორგი ქესანაშვილი (26 წლის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული) გივი ჯაში (26 წლის, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, მუშაობს სს „ლიბერთი ბანკში" საკრედიტო რისკების უფროსი ანალიტიკოსის პოზიციაზე)

პროექტის ჯამური   ბიუჯეტი: 106 000 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 94 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016