2016-11-16

ავტომობილის პარკირება ვერტიკალურ სივრცეში

პროექტის დასახელება: ავტომობილების პარკირება ვერტიკალურ სივრცეში

პროექტის შესახებ: ავტომობილების ვერტიკალური პარკირების ელევატორული სისტემა, რომელიც წარმოადგენს დასაშლელ-ასაწყობ ლითონის კოსტრუქციას

შესაძლებლობა უმოკლეს ვადებში კონსტრუქციის მონტაჟი/დემონტაჟი ლოკაციის შეცვლის მიზნით

ერთი ავტომობილის ადგილზე 10 ავტომობილის პარკირების შესაძლებლობა

კომპიუტერიზირებული მართვის სისტემა

ავტომობილის გაყვანა 40 წამში

პროექტის ფარგლებში დასაქმდება 8 თანამშრომელი

განხორციელებისადგილი: თბილისი

გუნდის შესახებ: მალხაზ ცისკარიშვილი, 62 წლის, ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი; ანზორ საკანდელიძე 70 წლის, ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;სერგო ჯორბენაძე 62 წლის, ინჟინერ-გამომგონებელი;ფრიდონ გუნცაძე 65 წლის, ეკონომისტი;

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 100,000 ლარი

„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:90,000 ლარი

ინვესტიციის გამოსყიდვის ვადა: 5 წელი


+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016