2017-07-26

საპარტნიორო ფონდმა "სტარტაპ საქართველოს" კიდევ ერთი პროექტის "GREENWAY"-ის პრეზენტაცია გამართა

საპარტნიორო ფონდმა „სტარტაპ საქართველოს" კიდევ ერთი პროექტის „GREENWAY "-ს პრეზენტაცია გამართა.

აღნიშნული პროექტი სთავაზობს ყველა უცხოელ ვიზიტორს, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, 24/7-ზე, მაღალკვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას.

„სტარტაპ საქართველოს" 79 გამარჯვებული ჰყავს, მათ შორის 59 ბიზნეს იდეა ინოვაციურ კომპონენტს ეკუთვნის.

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016