2017-04-26

ფელამუშის კუბების წარმოება

 პროექტის დასახელება: ფელამუშის კუბების წარმოება

განხორციელების ადგილი: კახეთი

გუნდის წევრები:  თინათინ იჩქითი (24 წლის)  სალომე ნასრაშვილი (24 წლის) ნონა ნონიაშვილი (23 წლის)

პროექტის შესახებ:  პროექტის მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა, ჯანსაღი ქართული პროდუქტის შექმნა, წარმოების პროცესში სხვადასხვა ინოვაცური მეთოდების გამოყენებით

„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  84 000 ლარი

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 94 000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016