2020-01-05

სამედიცინო ტექსტილის წარმოება

     სამედიცინო დანიშნულების სტერილური/არასტერილური ტექსტილის წამოება

·         პროექტი ითვალისწინებს სტერილური და არასტერილური ერთჯერადი სამედიცინო ტექსტილის წარმოებას.  წარმოებული პროდუქცია გამოიყენება ყველა ქირურგიული თუ სხვა სახის ინვაზიური პროცედურების დროს. სამედიცინო ტექსტილის ძირითად ნედლეულს წარმოადგენს უქსოვადი ტექსტილი (ქსოვილი), თავად ქირურგიული სამედიცინო ტექტილის ნაკრებები კი შედგება სხვადასხვა კომპონენტისგან:

·         შემოფარგვლები;

          ინსტრუმენტების მაგიდისა და სხვა დამხმარე საოპერაციო ავეჯის გადასაფარებლები;

          ქირურგიული ხალათები;

·         პაციენტისა და ქირურგიული მაგიდის გადასაფარებლები;

·         სხვადასხვა სამედიცინო ტექნიკის გადასაფარებლები და სხვა.                         

•       სტარტაპ-საქართველოს დაფინანსება :  100,000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016