2017-10-03

პოლისტიროლ-ბეტონის ლეგო ბლოკი

პროექტის დასახელება: პოლისტიროლ-ბეტონისლეგო ბლოკი"

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრებილევან მჭედლიშვილი (57 წლის); იური ჩახუნაშვილი (35 წლის)

პროექტის შესახებთანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით პოლისტიროლ-ბეტონის „ლეგო ბლოკის" წარმოება  ვიბრო-ჰიდრავლიკური პრესით. პოლისტიროლბეტონის ლეგო ბლოკების გამოყენებით შესაძლებელია სამშენებლო ხარჯების შემცირება დაახლოებით 15%-ით, ხოლო შენობაში მომხმარებელი ენერგიის შემცირება 35%-მდე.

 

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  68,000 ლარი

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი:98,000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016