2017-10-03

დესკომი

პროექტის დასახელება: დესკომი

პროექტის შესახებDeskomy-ის მიზანია მომხმარებელს მისცეს საშუალება თავიანთი დესკტოპი ატვირთონ ვირტუალურ სივრცეში, მოუხსნას მათ პერსონალურ კომპიუტერზე ფიზიკური დამოკიდებულება და მისცეს საშუალება შევიდნენ თავიანთ დესკტოპზე ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერი მოწყობილობით, მხოლოდ ბრაუზერის გამოყენებით. Deskomy- ის ინტერფეისი სამუშაოდ ისეთივე მოსახერხებელია, როგორც კომპიუტერის დესკტოპი, მომხმარებელი შედის უკვე მისთვის ნაცნობი დიზაინისა და ნავიგაციის მქონე სივრცეში, მას შეუძლია ჰქონდეს ზუსტად იგივე ინტერფეისი Deskomy-ზე, როგორიც მისი პირადი კომპიუტერის დესკტოპია. გარდა ამისა, მომხმარებელს საშუალება აქვს იმეილების ინტეგრაციის, რაც უფრო მოსახერხებელს ხდის მუშაობის პროცესს.

                                                     

 

განხორციელების ადგილითბილისი

გუნდის წევრები: ლუკა ყვავილაშვილი 16 წლის, მოსწავლე; გიორგი ყვავილაშვილი 57 წლის, დასაქმებული კერძო ბიზნესში; ჯაბა ბურჯალიანი 35 წლის,Start – Business Solutions დამფუძნებელი და პარტნიორი;  სოფიკო კობაიძე, 23 წლის, ,,Start-Business Solution''-ის სტარტაპ პროექტებისმენეჯერი.

 

პროექტის სრული ბიუჯეტი115,000

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია100,000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016