2017-04-26

ყვავილების რეალიზაცია მაცივარ-ჯიხურების მეშვეობით

 პროექტის დასახელება: ყვავილების რეალიზაცია მაცივარ-ჯიხურების მეშვეობით

განხორციელების ადგილი:თბილისი

გუნდის წევრები: ირაკლი ჩიქავა (28 წ.)

პროექტის შესახებ:  პროექტი გულისხმობს სხვადასხვა სახის ყვავილების   თაიგულების რეალიზაციას სპეციალური მაცივარ-ჯიხურების მეშვეობით, რომლებიც განთავსდება ხალხმრავალ ადგილებში

„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  40 000 ლარი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი:45 000 ლარი

 

 

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016