2017-04-26

გლუტენის (წებოგვარას) გარეშე პურპროდუქტების წარმოება

პროექტის დასახელება: გლუტენის (წებოგვარას) გარეშე პურპროდუქტების წარმოება

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: პაატა გამცემლიძე (58 წ.), არჩილ მხეიძე (49 წ.), ამირან ყასაბაშვილი (47 წ.)

პროექტის შესახებ:  პროექტი გულისხმობს გლუტენის (წებოგვარა) გარეშე პურპოდუქტების საწარმოს შექმნას, აღნიშნული პროდუქტი გამიზნულია ცელიაკით (გლუტენის აუტანლობა) დაავადებულ პირთათვის

„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  100 000 ლარი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი:290 000 ლარი 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016