2017-04-26

ჩემი საქართველო

·         პროექტის დასახელება:ჩემი საქართველო

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები:  ლევან მახარაშვილი (33 წლის) ლექტორი

პროექტის შესახებ:  პროექტის მიზანია საქართველოს ტურისტულ ზონებში ქართულ ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო სასმელებზე ტურისტისათვის სასურველი ფოტოს ბეჭდ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. აღნიშნული სერვისი ხელს შეუწყობს ქართული ღვინისა და საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ცნობადობის ამაღლებას

„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია:  99 000 ლარი

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 110 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016