2017-02-17

ვეჯი პრესი - Veggie Press

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია 100% ნატურალი წვენის წარმოება ინოვაციური რეცეპტით

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: ნიკა ვეკუა– 24 წლის,იურისტი; ტატო ჯაკონია– 24 წლის,იურისტი; გიორგი ბულია– 24 წლის, სოფლის მეურნეობის მაგისტრი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 50 000 ლარი

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 45 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016