2017-02-17

სამედიცინო შპადელების წარმოება

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია საქართველოში სამედიცინო შპადელების (ენის დეპრესორების) და ნაყინის ჯოხების დამამზადებელი საწარმოს შექმნა 

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: კახაბერ კალანდაძე- 43 წლის,პედიატრი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 112 000 ლარი

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 100 000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016