2017-02-17

აკრილის ხელოვნური ქვის გადამამუშავებელი საწარმო

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია აკრილისხელოვნური ქვის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა,სადაც ადგილობრივი ბუნებრივი ქვებისგან ეკოლოგიურად სუფთა სხვადასხვა ნაკეთობები დამზადება

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: გიორგი რამიშვილი- 40 წლის, იურისტი;კონსტანტინე რამიშვილი- 42 წლის, არქიტექტორ-დიზაინერი

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 137 000 ლარი

სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 97 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016