2017-01-27

მეორადი საბურავების გადამუშავება

პროექტის შესახებ: პროექტი გულისხმობს პირველად საქართველოში, გამოუსადეგარი, მეორადი საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას და ისეთი პროდუქტების მიღება, როგორიცაა: რეზინის ფხვნილი, ტექსტილის ბოჭკო და მაღალხარისხიანი მეტალი (ფოლადის მავთული)

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: გივი ბაზღაძე (29 წლის, სამედიცნო უნივერსიტეტის კურსთამთავრებული, თვითდასაქმებული/ ფლობს აგრარულ მეურნეობას გურიაში), ზურაბ სამხარაძე (28 წლის, ინფორმატიკის სპეციალისტი, თვითდასაქმებული/ ფლობს აგრარულ მეურნეობას გურიაში)

პროექტის ჯამური   ბიუჯეტი: 130 000 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 100 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016