2017-01-27

შესქელებული რძის წარმოება ნატურალური ინგრედიენტებით

პროექტის შესახებ: პროექტი გულისხმობს ბუნებრივი, ნატურალური ინგრედიენტების გამოყენებით პირველი ქართული სამარხვო შესქელებული რძის საწარმოს შექმნას, რომელიც ძლიერ კონკურენციას გაუწევს იმპორტირებულ პროდუქციას, რაც მიიღწევა პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიური სიაახლეებით

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: გურამ შონია (60 წლის, კვების ტექნოლოგი, თვითდასაქმებული)

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 111 200 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 100 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016