2017-01-27

პირადი ნივთების ელექტრონული შესანახი სათავსოები კურორტებზე

პროექტის შესახებ: პროექტი გულისხმობს პირადი ნივთების ელექტორნული შესანახი სათავსოების შექმნას ზამთრისა და ზაფხულის კურორტებზე. მსგავსი ტიპის მომსახურეობა პირველია საქართველოს ბაზარზე, რაც განაპირობებს იდეის ინოვაციურობას

განხორციელების ადგილი: ბათუმი, აჭარა

გუნდის წევრები: ნიკოლოზ მაჭავარიანი (29 წლის, ეკონომიკის და სამართლის ბაკალარი, კონსულტანტი მარკეტინგის და მენეჯმენტის საკითხებში)

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 97 000 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 82 000 ლარი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016