2017-01-27

ლატექსით დაფარული სამუშაო ხელთათმანების წარმოება საქართველოში

პროექტის შესახებ: პროექტის მიზანია ლატექსით დაფარული სამუშაო ხელთათმანების წარმოება საქართველოში, ინოვაციური, საკუთარი მეთოდით დამუშავებული ლატექსით დაფარვის ავტომატიზირებული ხაზისა და რეცეპტის გამოყენებით, რაც აიაფებს და ეკოლოგიურად სუფთას ხდის პროდუქტს

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები: რამაზ კობალაძე, (62 წლის, ქიმიკოსი)  კოტე თოხაძე (60 წლის, ქიმიკოსი, პროფესორი) სერგო ათუაშვილი (59 წლის, ინჟინერ-მექანიკოსი, ეკონომისტი) მამუკა თოხაძე (55 წლის ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი)

პროექტის ჯამური ბიუჯეტი: 75 400 ლარი
„სტარტაპ საქართველოს" ინვესტიცია: 67 800 ლარი


 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016