2024-02-02

საქართველოს განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ბესიკ ბუგიანიშვილი და სტარტაპ-საქართველოს დირექტორი გიორგი ლომიძე USAD-ის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

,საქართველოს განვითარების ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი ბესიკ ბუგიანიშვილი, შვილობილი კომპანია ,,სტარტაპ-საქართველოს" დირექტორი გიორგი ლომიძე და შვილობილი კომპანია ,,რუხის სავაჭრსაქართველოს განვითარების ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი ბესიკ ბუგიანიშვილი, შვილობილი კომპანია ,,სტარტაპ-საქართველოს" დირექტორი გიორგი ლომიძე და შვილობილი კომპანია ,,რუხის სავაჭრო ცენტრის" დირექტორი დავით მაჭავარიანი USAID –ის და საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA წარმომადგენლებს შეხვდნენ .
შეხვედრაზე ,,საქართველოს განვითარების ფონდის" ხელმძღვანელი USAID-ის და CNFA წარმომადგენლებს რეფორმის შედეგად ფონდში განხორციელებულ ცვლილებებზე, საინვესტიციო პრიორიტეტებსა და სტრატეგიულ მიმართულებებზე ესაუბრა.
USAID-ს უკვე რამდენიმე წელია ნაყოფიერი თანამშრომლობის გამოცდილება აქვს ,,სტარტაპ-საქართველოსთან" . ,,სტარტაპ-საქართველომ" 2019 წლიდან USAID ერთად , საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარედ ხუთი ინოვაციური საწარმო გახსნა .
თანამშრომ,საქართველოს განვითარების ფონდის" აღმასრულებელი დირექტორი ბესიკ ბუგიანიშვილი, შვილობილი კომპანია ,,სტარტაპ-საქართველოს" დირექტორი გიორგი ლომიძე და შვილობილი კომპანია ,,რუხის სავაჭრო ცენტრის" დირექტორი დავით მაჭავარიანი USAID –ის და საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA წარმომადგენლებს შეხვდნენ .
შეხვედრაზე ,,საქართველოს განვითარების ფონდის" ხელმძღვანელი USAID-ის და CNFA წარმომადგენლებს რეფორმის შედეგად ფონდში განხორციელებულ ცვლილებებზე, საინვესტიციო პრიორიტეტებსა და სტრატეგიულ მიმართულებებზე ესაუბრა.
USAID-ს უკვე რამდენიმე წელია ნაყოფიერი თანამშრომლობის გამოცდილება აქვს ,,სტარტაპ-საქართველოსთან" . ,,სტარტაპ-საქართველომ" 2019 წლიდან USAID ერთად , საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარედ ხუთი ინოვაციური საწარმო გახსნა .
თანამშრომლობის პროგრამა მიზნად ისახავდა ახალი საწარმოების დაფინანსებას და ინოვაციური ბიზნესების წამოწყებას. ერთობლივმა ინვესტიციამ მოსახლეობას შესაძლებლობა მისცა ეწარმოებინათ სიახლეებზე ორიენტირებული ბიზნეს საქმიანობა , ხელი შეუწყო რეგიონულ განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას.
საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA , სხვადასხვა პროექტებს მსოფლიოს 47 ქვეყანაში ახორციელებს . ,,სტარტაპ-საქართველოს" მიზანია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფი ბიზნესების თანადაფინანსების საშუალებით. CNFA და სტარტაპ-საქართველოს შორის გაფორმებული მომორანდუმის ფარგლებში ახლო მომავალში ინოვაციური ,დამწყები ბიზნესების თანადაფინანსება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე თემებში იგეგმება .ლობის პროგრამა მიზნად ისახავდა ახალი საწარმოების დაფინანსებას და ინოვაციური ბიზნესების წამოწყებას. ერთობლივმა ინვესტიციამ მოსახლეობას შესაძლებლობა მისცა ეწარმოებინათ სიახლეებზე ორიენტირებული ბიზნეს საქმიანობა , ხელი შეუწყო რეგიონულ განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას.
საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA , სხვადასხვა პროექტებს მსოფლიოს 47 ქვეყანაში ახორციელებს . ,,სტარტაპ-საქართველოს" მიზანია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფი ბიზნესების თანადაფინანსების საშუალებით. CNFA და სტარტაპ-საქართველოს შორის გაფორმებული მომორანდუმის ფარგლებში ახლო მომავალში ინოვაციური ,დამწყები ბიზნესების თანადაფინანსება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე თემებში იგეგმება .
ო ცენტრის" დი

რექტორი დავით მაჭავარიანი USAID –ის და საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA წარმომადგენლებს შეხვდნენ . შეხვედრაზე ,,განვითარების ფონდის" ხელმძღვანელი USAD-ის და CNFA წარმომადგენლებს რეფორმის შედეგად ფონდში განხორციელებულ ცვლილებებზე, საინვესტიციო პრიორიტეტებსა და სტრატეგიულ მიმართულებებზე ესაუბრა. USAD-ს უკვე რამდენიმე წელია ნაყოფიერი თანამშრომლობის გამოცდილება აქვს ,,სტარტაპ-საქართველოსთან" . ,,სტარტაპ-საქართველომ" 2019 წლიდან USAID ერთად , საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარედ ხუთი ინოვაციური საწარმო გახსნა . ერთობლივი პროგრამა მიზნად ისახავდა ახალი საწარმოების დაფინანსებას და ინოვაციურ სიახლეეებზე ორიენტირებული ბიზნესების წამოწყებას საოკუპაციო გამყოფი ზოლის მიმდებარედ . ერთობლივმა ინვესტიციამ მოსახლეობას შესაძლებლობა მისცა ეწარმოებინათ სიახლეებზე ორიენტირებული ბიზნესები , ხელი შეუწყო ეკონომიკურ განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. საერთაშორისო ორგანიზაცია CNFA , სხვადასხვა პროექტებს მსოფლიოს 47 ქვეყანაში ახორციელებს . ,,სტარტაპ-საქართველოს" მიზანია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობა განვითარების საწყის ეტაპზე მყოფი ბიზნესების თანადაფინანსების საშუალებით. CNFA და სტარტაპ-საქართველოს შორის გაფორმებული მომორანდუმის ფარგლებში ახლო მომავალში ინოვაციური ,დამწყები ბიზნესების თანადაფინანსება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე თემებში იგეგმება .

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016