2021-11-16

,, საპარტნიორო ფონდის“პროგრამა ,,სტარტაპ-საქართველომ“და USAID-ის პროექტმა ,,ზრდა საქართველოში“ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარედ, კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდისწყაროში მეორადი საავტომობილო ზეთების გადამამუშავებელი საწარმო „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფი“ გახსნეს

სატესტო ტექსტი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016