2019-05-13

ციფრული ლაბორატორია

  პროექტის დასახელება: ციფურლი ლაბორატორია

პროექტის შესახებ:  პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში, ციფრული სკანერის მეშვეობით პაციენტებისთვის მორფოლოგირი დიაგნოზის დასმას და მეორადი აზრის მოსმენას, მსოფლიოში ცნობილ, წარმატებულ კლინიკებთან და დიაგნოზტიკურ ცენტრებთან ერთად. ციფრულ ლაბორატორიაში განხორციელდება, როგორც ბიო ასევე იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები.

 

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები ნინო ლორთქიფანიძე; ანა ლორთქიფანიძე

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 114,500 ლარი

სტარტაპ საქართველოსინვესტიცია:  86,000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016