2017-06-06

„ვერტიკალური პარკირების“ პრეზენტაცია გაიმართა

სტარტაპ საქართველომ" კონკურსში გამარჯვებულიპროექტის - ავტომობილების ვერტიკალური პარკირების სისტემის" პრეზენტაცია გამართაპარკირების ელევატორულსისტემა წარმოადგენს ლითონისკოსტრუქციას, რომელიც მომხმარებელსერთი ავტომობილის ადგილზე4, 6, 8 და 10 ავტომობილის პარკირებისშესაძლებლობას აძლევსკონსტრუქციასტარტაპსაქართველოს" კონკურსში გამარჯვებულმაშპსრევერსმა" „საპარტნიორო ფონდის" დაფინანსებითადასაქართველოს ვაგონმშენებელიკომპანიის" მხარდაჭერით ააგოღონისძიებას „საპარტნიორო ფონდის", თბილისის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები, ასევე სტარტაპერები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. პროექტს საფუძვლად დაედო ქართული პატენტი, რომლის ავტორები არიან ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მალხაზ ცისკარიშვილი, ინჟინერი სერგო ჯორბენაძე, ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი ანზორ საკანდელიძე და ეკონომისტი ფრიდონ გუნცაძე. ვერტიკალურიპარკირების" პროექტისტარტაპსაქართველომ" გამარჯვებულთაშორის სექტემბერში გამოავლინა. პროექტისჯამური ღირებულება 100 000 ლარია, რომელშიცსტარტაპ საქართველოს"ინვესტიცია 90 000 ლარს შეადგენსდამწყები საწარმოების (სტარტაპების)ხელშეწყობის პროგრამას" მთავრობის ინიციატივითსაპარტნიორო ფონდი დაინოვაციების და ტექნოლოგიებისსააგენტო ერთობლივად ახორციელებენ. „სტარტაპ საქართველო" მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციურიკომპონენტებისგან შედგებასტარტაპსაქართველოს" 79 გამარჯვებული ჰყავს,მათ შორის 59 ბიზნეს იდეა ინოვაციურკომპონენტს ეკუთვნის.

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016