2016-11-09

საპარტნიორო ფონდმა „სტარტაპ საქართველოს“ პროექტების დაფინანსება დაიწყო

საპარტნიორო ფონდმასტარტაპ საქართველოს" პროექტში პირველი კონკურსის ამარჯვებულების დაფინანსება დაიწყო. პირველ კონკურსში გამარჯვებულ 36 პროექტიდან 8 ბიზნეს პროექტთან ფონდმა ხელშეკრულება უკვე გააფორმა და პროექტებს დაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტი საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ გადასცა. საერთო ჯამში ეს პროექტები 586 700 ლარით დაფინანსდა. დაფინანსებულ პროექტებს შორისაა „ავტომობილების პარკირება ვერტიკალურ სივრცეში"; „დეკორატიული ფილების და კერამიკული სივრცული აგურის წარმოება/რეალიზაცია"; „ინოვაციური დეკორატიული აგურის წარმოება"; კლინიკა ონლაინ"; Tripplanner; Wingo; Georgian Toys Factory; CARGOHUB. სხვა გამარჯვებულ პროექტების ავტორებთან მიმდინარეობის ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესი. თითოეული გამარჯვებული პროექტი 100 000 ლარის ფარგლებში დაფინანსდება, რის შემდეგ ბიზნეს პროექტის განხორციელება დაიწყება. პროექტების დაფინანსება ხორციელდება პარტნიორთა შეთანხმების ყველა პირობაზე მოლაპარაკების და „სტარტაპ საქართველოსა" და პროექტების კერძო მფლობელებს შორის ხელმოწერის შემდეგ. პარალელურად, საპარტნიორო ფონდისტარტაპ საქართველოს" პროგრამის ინოვაციურ კომპონენტში ახალი ბიზნეს პროექტებისა და აპლიკაციების მიღებას განაგრძობს. განაცხადის ფორმა,შევსების წესი და პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია ინტერნეტ გვერდზე www.startup.gov.ge. დამატებითი ინფორმაციისთვის მუშაობს ცხელი ხაზი: 2 30 59 15. 15 დეკემბრამდე მიღებული განაცხადების განხილვის პროცესი და გამარჯვებულების გამოვლენა წლის ბოლომდე დასრულდება. პროექტების შერჩევა მოხდება კონკურსის წესით. იმ ბიზნეს პროექტების ავტორებს, რომლებმაც პროგრამის პირველ კონკურსში შემოიტანეს განაცხადი და ვერ მოიპოვეს დაფინანსება, აქვთ შესაძლებლობა აპლიკაციის შევსების გარეშე მონაწილეობა მიიღონ მეორე კონკურსში,ასევე სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ კონსულტაცია გაიარონსტარტაპ საქართველოს" წარმომადგენლებთან და დახვეწონ ადრე წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმადამწყები საწარმოების (სტარტაპებისხელშეწყობის პროგრამას" მთავრობის ინიციატივით საპარტნიორო ფონდი და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ერთობლივად ახორციელებენ. „სტარტაპ საქართველოს" მიერ გამოცხადებულ პირველ კონკურსში გამარჯვებული 56 სტარტაპერი გახდა. პროგრამა მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური კომპონენტებისგან შედგება. ინოვაციურ ნაწილში გამარჯვებული 36, ხოლო მაღალტექნოლოგიურ კომპონენტში 20 აპლიკანტი გახდა.

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016