2016-10-19

ტრენინგის მონაწილეებს სერტიფიკატები გადაეცათ

"სტარტაპის" აპლიკანტებმა ტრენინგები გაიარეს:


· რა არის და როგორ იქმნება ინოვაციაინოვაციების ეკონომიკა და წამყვანი ინდუსტრიების მიმოხილვა

· ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა

· ბიზნესის მოდელირება - ბიზნეს კანვას მოდელი

· ბიზნესის მოდელირება - ღირებულებათა ჯაჭვის კანვასი

 

· გაყიდვების სტრატეგია და ბაზრის კვლევა

· ფინანსები: ხარჯები, ფასწარმოქმნა, მოგების განაწილება

· როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა

· სტარტაპისა და ინვესტორების ურთიერთობა

 

· მარკეტინგი, გაყიდვები, სოციალური მედია და ბრენდინგი


+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016