2016-10-17

ტრენინგის პირველი დღე

 

· რა არის და როგორ იქმნება ინოვაციაინოვაციების ეკონომიკა და წამყვანი ინდუსტრიების მიმოხილვა

· ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016