2016-07-14

14 ივლისს, 19 საათზე ტექნოპარკში "სტარტაპ საქართველოს" ღია კარის დღეა

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016