2016-07-01

"დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის“ პრეზენტაცია მცხეთაში

საპარტნიორო ფონდმა და საქართველოსინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის" გაცნობის მიზნით მორიგი შეხვედრა გამართა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის. „სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის კოორდინატორებმა მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდეს პროგრამის დეტალებზე, მასში მონაწილეობის წესების და პირობების შესახებ. საპარტნიორო ფონდმა და ინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოდამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის" განხორციელება 17 ივნისიდან დაიწყო. პროგრამის მიზანია მათ ვისაც არ აქვს ფინანსური სახსრები მიეცეთ უნიკალურიშანსიგანახორციელონსიახლეზე ორიენტირებული ბიზნეს იდეებიდადაიწყონსაკუთარიბიზნესი. პროგრამის განხორციელების პირველეტაპზესახელმწიფო11 მილიონ ლარს გამოყოფს,რომლითაც ინოვაციური დამაღალტექნოლოგიური სტარტაპები დაფინანსდება. სამომავლოდ,უფრომეტისტარტაპისდაფინანსებისმიზნით,პროგრამისბიუჯეტიშესაძლოა35 მილიონ ლარამდე გაიზარდოს.პროგრამისმონაწილეშეიძლებაგახდესსაქართველოსნებისმიერიმოქალაქეპირიანპირთაჯგუფი,ვისაცაქვსსიახლეზეორიენტირებულიდა პერსპექტიული ბიზნეს წინადადება დამისიგანხორციელებისთვის ესაჭიროება საწყისი დაფინანსება. საპარტნიორო ფონდის მიერსპეციალურადშექმნილიშვილობილიკომპანია"სტარტაპ საქართველო"თითოეულდაფინანსებულბენეფიციართანერთადშექმნისახალკომპანიას(სტარტაპს),რომელშიცფონდიკაპიტალისსახითშეიტანს15 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე. ამმოდელით,პროგრამისბენეფიციარსანამონაწილეობის სახით,მხოლოდპროექტისჯამურიღირებულებისმინიმუმ10%-ის ოდენობის თანხისშეტანამოუწევს,ხოლომისიბიზნეს იდეაავტომატურადშეფასდება,როგორცერთობლივიკომპანიისკაპიტალშისულმცირე45%-იანი შენატანი. შესაბამისად,მხოლოდ10%-ანი თანხობრივი თანამონაწილოებისპირობებშიპროგრამისბენეფიციარიხდება50%-იანი ან მეტიწილისმფლობელიახალკომპანიაში.ამასთან,შემდგომშიბენეფიციარსმიეცემაშესაძლებლობაგამოისყიდოსფონდისწილიერთობლივკომპანიაშიშეღავათიანიპირობებითანმოიძიოსსხვაინვესტორები. უნიკალური ინოვაციური იდეისშემთხვევაშისაქართველოსინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტომაქსიმუმ100 000 ლარის ოდენობით დააფინანსებსმაღალტექნოლოგიური დარგის სტარტაპებს. ასეთ დროს ბენეფიციარსაღარმოეთხოვებაპროექტისთანადაფინანსებადამისიწილიკომპანიაში95% იქნება. განაცხადების მიღებადაიწყო 2016 წლის 17 ივნისიდანდაგაგრძელდება31 ივლისის ჩათვლით. განაცხადისფორმა,შევსებისწესიდაპროგრამისშესახებდეტალურიინფორმაციაგანთავსდასპეციალურადშექმნილინტერნეტგვერდზეwww.startup.gov.ge. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებსასევეემსახურებიან ტექნოლოგიური პარკისშენობაში,სადაცგანთავსებულიაპროგრამისფრონტ-ოფისი. ასევე მოქმედებსსატელეფონოცხელიხაზი+995 322900030.პროექტებისშერჩევამოხდებაკონკურსისწესით. შემდეგპრეზენტაციას საპარტნიორო ფონდის მენეჯმენტი 4 ივლისს თელავში გამართავს. ამასთან, მოსახლეობის უკეთ ინფორმირებისთვის, პროგრამის კოორდინატორები დაინტერესებულ პირებს იწვევენ ღია კარის დღეზე, რომელიც გაიმართება: 14 და 28 ივლისს, 19 საათზე, ოქროყანაში, ტექნოლოგიურ პარკში.

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016