2016-06-30

"სტარტაპ საქართველოს" პროგრამის პრეზენტაციები გაიმართება შემდეგ ქალაქებსა და რაიონებში

28 ივნისი - ახალციხე, 12 საათი 
28 ივნისი - ახალქალაქი,16 საათი 
1 ივლისი - მცხეთა - 11 საათი 
1 ივლისი - გორი - 16 საათი, გორის უნივერსიტეტში 
4 ივლისი - თელავი - 12 საათი, თელავის უნივერსიტეტში 
7 ივლისი - რუსთავი - 11 საათი
7 ივლისი - მარნეული - 15 საათი 
11 ივლისი - ბათუმი - 15 საათი 
12 ივლისი- ოზურგეთი - 12 საათი
12 ივლისი - ზუგდიდი - 17 საათი, რუხის სავაჭრო ცენტრში 
13 ივლისი - ამბროლაური - 12 საათი 
13 ივლისი - ქუთაისი - 17 საათი

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016